ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวดร้องเพลง SHA

เลขที่สมัครชื่อ - นามสกุลชื่อเพลง
1วรรณา คุณประโยชน์กระซิบสวาท
2ศศิพิสิฐ นิวัธน์มรรคาสายทิพย์
3มินตรา พรมชาติวาฬเกยตื้น
4พรชัย​ ไอแก้วคิดถึงเธอ
5ทวีศักดิ์ เจริญศิลป์ฝนตกที่หน้าต่าง
6ว่าที่ รตญ.พัฒน์ชนัน​เสน่ห์ไทยชะตาชีวิต
7ภิญภรนาฏ ปรุเขตต์Let her go
8สิริธนัตถ์ รติวสุธัญกุลรักวันเติมวัน
9ชัย กังวานวงศาหลงเธอ
10ธิติ​ ทัศน​กุล​วงศ์​รักหนอรัก
11ราชมณ รัตนเวคินหรือฉันคิดไปเอง
12ปัญญา อิงคภากรคำเขาลือ
13ชลลดา เดชกุลรัมย์ซ่อนกลิ่น/ปาล์มมี่
14นิลเนตร ชุมแวงวาปีเงาไม้
15สิริธิดา ขันแก้วผาบฝนตกไหม
16ภัทร ปุณยเขตภิมุขHappy ending
17ไอริน พงษ์สาระนันทกุลแสนล้านนาที
18กิติสุข บัวเสริมสวรรค์ความในใจ
20เจริญรัตน์ ธนโชติปารัชสิริน้ำตาหล่นที่โคราช
21ผานิต ชนนีบำรุงไทรโยคแห่งความหลัง
24ปัญญา พรหมพินิจคิดถึง ของ หรั่ง ร็อคเคสตรา
27วีระ พึ่งบุญไพศาลผู้ชนะสิบทิศ
28วันชัย เข็มทองประดิษฐ์ยามรัก
29ศิริพร อภิชาติธนากูลI'll never this way again
30ธัญลักษณ์ อยู่พันดุงตัวไกลใจเหงา
31พิรุณ ศรีเอี่ยมสะอาดคืนนี้พี่คอยเจ้า
32อาคเณย์ บุญเลิศเรือนแพ
33พรประภัส พันธุ์สมบัติเดือนหงานที่ป่าซาง
34ชาลี ใจอารีเพลงดอกหญ้า
35ยุทธชัย ปรีชาเที่ยงคืน
36จิรภัทร ศิริจุฑาวัฒน์ขอโทษที่กวนใจเธอ
37นิรดา กฤตศิริพรผิดไหม
38ณัฎฐ์กฤตา ชื่นพระกลางแผ่นดินของเรา
39อภิวัชร์ โกมลวัฒนะดั่งเม็ดทราย
40ณรงค์ ทองรักษ์ล้นเกล้าเผ่าไทย
41พรปวีณ์ เจริญวัฒนานนท์แค่หลับตา
42สุปราณี แก้วจันทึกเพราะฉะนั้น -ชรัส เฟื่องอารมณ์
43ดญ.ญาณิศา หล่อรุ่งโรจน์When will my life begin
44รัฐธารา คูณขุนทดคืนใจให้กัน (ตั๊กแตน ชลดา)​
45พิชญา ดังศิริแสงทองฝากฟ้าทะเลฝัน
46พฤกษ์ พฤกษชาติวุฒิI love you 3000
47ชนิตา มั่นยืนGreatest love of all
48รฤก มาสงฆ์นาฬิกา
49หิว หวั่ย เยิ่ง (ปิ่น)At The Beginning - Anastasia
50หิว หยี่ เยิ่ง (พลอย)เหงา เหงา (Insomnia)
51สุพร เดชจินดากระซิบสวาท
52ทยิดา​ มณีนิยมฉันรักเธอ​ / ทาทา​ ยัง
53ธีระ ปัดชาเขียวเอาที่เธอสบายใจ
54พัณณ์พิกา เอนกสัมพันธ์เดือนเพ็ญ
55อัตถชัย ชวชัยชนานนท์เจ้าชายนิทรา
56ฎลปณิก ดุริยะศักดาวาฬเกยตื้น
57กรธน เรืองสงฆ์ท่าฉลอม
58เจษฏา เหมือนแจ่มอยากให้รู้ว่าเหงา
59ภกุล รัชพันธุ์อีสา
60ดวงพร จันลิ้มสุดท้ายที่กรุงเทพ
61กฤติเดช​ จันมณี​รักแรกพบ
62เกวลิน ทองจันดาบัญชารัก
63แทนภพ ปราบณรงค์คนแพ้ที่ไม่มีน้ำตา
64อรมณี วงค์กาฬสินธุ์โลกของผึ้ง
65สุชัย วังเลิศคนเราก็เท่านี้
66ณัฐธวัช เลิศฤทธิ์วิมานแมนเสียงครวญจากเหมันต์
67ประกายฟ้า พูลด้วงกลัว : tattoo colour
68แพรวพัตรา​ ตั้ง​รวม​ทรัพย์​ขวัญ​ของ​เรียม​
69วิไลลักษณ์ ฉวยกระโทกฉันยัง (ดา เอ็นโดรฟิน)
70ปริณห์รัศมิ์ ฉิมท้วมสีกาสั่งนาค
71อนุพันธ์ อีชนวิชญ์ ทิพพานุรัตนรักเธอนิรันดร์
72มัฌติกา ทองแก้วจากใจผู้สาวคนนี้
74วรรณวิภา อัถโาJeep-วัชราวลี
76ทริฌา แสงชัยลมหนาวเวียงน่าน
77รวิสรา แตงสุกเจ้าน้ำตา
78สุขสิริ สุขถาวรแว่วเสียงซึง
79ปรัชญา พิมพ์ทองสาริกาไร้รัง
80สันติ. นิธิพลภัทรนิราศน์เวียงพิงค์
81อัญชลี รัตนะLoving You
82บุญญาพร บุญมาลีส่วนแบ่งที่ไม่เป็นธรรม
83แก้วเจ้าจอม ไชยเสนาปิดตาข้างนึง
85เจษฎา บุญหมั่นวิทลัยหลายใจ
86กัณฑ์พัชญา สัณหสิษฐ์Newyork Newyork
87ไพศาล เอื้อศิริวรรณมหัศจรรย์แห่งรัก
88ภัคประวีร์ ทองแย้มรักมิรู้ดับ
89พัฒนาภรณ์วาฬเกยตื้น
91ภัทรภณ บุญแท้จะบอกเธอว่ารัก
92กนกรัตน์​ พิมพ์จันทร์กระซิบสวาท
93พิมพ์พริมา วงษ์พรหมอาจจะเป็นคนนี้
94บรรณวัฒน์ วัชรกุลภิรมย์หิ้งห้อยกับตะวัน
95วณีนภัค บูรณสิงห์ขวัญใจเจ้าทุย
96อรรถพล จันทร์อุดมเพื่อน้อง
97พัชรา ฉิมพัดสาวมหาชัย
98เกรียงไกร ทำนุทัศน์I will survive
99กรวรรณ เกตุคงผู้สาวขี้เหล้า
100บัญยง พูลทรัพย์เด็กเสเพล
101สยมภู หวังประโยชน์เคยบอกว่ารักกัน
102กนกกาญจน์ ปวีณชัยบัวแดง
103ธีรกานต์ ไวยกุลลากิ
105หนึ่งฤทัย สิงห์ทองขอยืมชั่วคราว
106แพรทอง เจริญรัตน์เพลิงพระนาง
107รุจกร วิเสโสแสนงอน
108วรรณภา ยิ้มใยไม่เคย
109ชัชวาลย์ กลมเกลียวSay Something - A great big world ft.
110ไมตรี จงเกรียงไกรLife(ธรรมดาชีวิต)
111พชรพล แสงจันทร์ฉายYou Are My Everything
112กฤติมา ไหลนานานุกูลยิ่งสูงยิ่งหนาว
113ผุสชา การะเกตุคนที่ใช่ก็ไม่รัก คนที่รักก็ไม่ใช่
114สมศักดิ์ เอี่ยมพินิจกุลสิ่งสุดท้ายคือเธอ วงฟรีเบริด
116พิชชาภา ไชยรัตน์หรือฉันคิดไปเอง
117ปิ่นสุดา ประเสริฐสุขขอร้องไห้ได้ไหม
118วีรภัทร ศรีวงษาโลกที่ไม่มีเธอ
119อรรคพล ห่วงจริงเสียงขลุ่ยเรียกนาง
120พัลลภ ทิมาวิมานดิน
121ศุภาพิชญ์ พวงมณีโนราห์ โนบาร์
122สมชาติ ลีลาไกรศรวาฬเกยตื้น
123กวิณตรา วรสุทธิไพบูลย์ฉันจะฝันถึงเธอ
124จารึก จีนทองคำกว๊านพะเยา
125ปิ่นเพชร มหาคุณStay(ปาล์มมี่)
126ขนิษฐ ปั้นตะกั่วShallow - Lady Gaga
127นภสร อุบลชาติแต่ช้าแต่
128ศิริกาญฎา อุบลชาติเทียนมี่มี่
129สกุนา เรียงใหม่ต้องฮักให้สุดใจ
130ณัฐหทัย กาหลSubaru
131ปรวรรณ ปั้นมณีถ้าเลือกได้
132กวิณตรา วรสุทธิไพบูลย์ชวนเที่ยววัดโกมุท
133อดิศร จินตนะพัฒน์พรานเบ็ด
134ปภาดา พรรณธรรมยืมใจทศกัณฑ์
135จันทร กิตติกุลเงาไม้
136อัญชิสา​ อุนะพำนักแค่ได้คิดถึง
137ลัยลา กุระคานเด็กไป
138ณัฐณิชา วิมลเมือง你怎么说(หนี้เจิ่นเมอซัว)
139อภิสิทธิ์ มะสีนนท์ข้ามันลูกทุ่ง
140ไพบูลย์ บุญนำศิริจิตคนธรรพ์รำพึง
141ภิงค์กันย์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์On my own
142กันยกร กฤษฏากรณ์คนหน้าเดิม
143กัณฑ์เอนก คูณทรัพย์อนันต์รักกินไม่ได้
144กิตติ โฆสนสิทธิมโนเจ็บจนไม่เข้าใจ
145ชำนาญ จิตพรหมอิจฉาตายาย
146นิษฐา ศรีลุปะบาตทุยจ๋า
147วรวิทย์ สิทธิเสนามีไว้แค่เป็นของเธอเท่านั้น
148วิภาวี ศรีลุปะบาตผู้สาวขาเลาะ
149ธนภัทร คุ้มชาติป่านฉะนี้
150สปิ่นทิพย์ ลักษณบุญส่งเพลงรักเพลงคิดถึง
151รัตนาภรณ์ ใหญ่โสมะนังเรื่องชั่วคราว
152โอสถทิพย์ ลักษณบุญส่งธรรมชาติโหด
153สุนันทา ปัตลาโพธิ์ให้ตายไปกับใจ
154พริมาดา มูฮำหมัดBefore i fall in love
155ไพโรจน์ อินทร์ประสิทธิ์ระหว่างที่เธอจะจากไป
157ขจรศักดิ์ ลีภาคภูมิพานิชย์Yesterday
158นรียาศจี พงศ์ลดาโกมลคอยรัก
159อมาวสี วิริยะนุเคราะห์วาฬเกยตื้น
160ณัฏฐณิชา สีโทกราบเท้าย่าโม
161วิราวรรณ เกิดโมลีถ่านไฟเก่า
162โชคชัย พิชัยวรกุลไม่รัก...ก็บ้า
163สุวนันท์ เกิดโมลีวาฬเกยตื้น
164เจษฎาพงษ์ พวงจันทร์ในความคิดฮอดมีแต่เจ้าผู้เดียว
165หนึ่งนภา สิริวัฒนากุลกลัวเธอรู้
166เสาวรัตน์ เจริญวรชัยI Love You 3000
167สุรีย์ภรณ์ เรืองรังษีสิ่งของ
168กิตติ ตั้งกิจเกียรติกุลไม่เดียงสา
169ตุลยดา แซ่ลี้หงส์เหนือมังกร
170เบญญาภา สุวรรณชัยรบคนหน้าเดิม
171ณัฐลิณี หมัดสมานตะวันลฟ้า
172สุดารัตน์ มั่นคงโกหกหน้าตาย
173ศิริพล วิชาคูณเปตร (สัมภเวสี)
174เกรียงไกร พหุโลไม่มีที่ไป
175มาลี​ ​จิต​ติ​บพิตร​น้ำเซาะทราย
176เบญจ งามสูงเนินความในใจ
177ทอปัด พลธนะวัฒนถ้าฉันหายไป
179สมชาย ทองอินทร์ขอจองเป็นแรงใจ (ไมค์ ภิรมย์พร)
180พีรพัฒน์ สุนทรลิ้มศิริเขตฟ้าเขตฝัน
182สิทธิชัย ยอดด่านกลางวาฬเกยตื้น
184อานนท์ แสนอุบลเฉพาะคืนนี้
185ธณัทกร ธีรพิชญาชนน์ปลายทางที่ว่างเปล่า-อ๊อฟ ปองศักดิ์
186ศิวนาถ ภัทระวรินธรเจ็บนิดเดียว : นิตยา บุญสูงเนิน
187จิรารัตน์ กันยาสายเพลง สัญญา
188ขวัญชัย​ วัฒนะเสวีหัวใจถวายวัด
194อธิป โสดาขอบคุณแฟนเพลง
195นาฏรินทร์ พัฒนเรืองรักษ์รักบังใบ
196กัมปนาท ฉายผาดแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใคร
197สิปปภาส ทองงามรักล้นใจ
198สาวิตรี พุ่มพวงทุกวินาที
200ชญาณี อินทรวิเชียรกลับคำเสีย
201วรากรณ์ พูลจันทร์น้ำใต้ศอก
202ธนนันท์ ครุฑกษัตริย์ไทยกราบเท้าย่าโม
203ขวัญกมล ชื่นสถิตย์วัชระSaving all my love for you
204สุรีย์ภรณ์ เรืองรังษีลงใจ
205นนทิยา เพียรเพ็ญศิริวงศ์ยอดอนงค์
207วรวิทย์ ขาวปลอดคนเลวของเธอ
208สุภาพร จันทร์กาบรักผิดเวลา
209ชลธิดา เพียงตาคำสาป (วงดนตรีลูกทุ่ง-นักร้องนำ)
210ดวงตา เอียงผาสุขคนึงหา
211ณัฐสุดา กลิ่นโสภณยังจำได้ไหม
212ธัญทิพย์ พิพัฒน์ผลกุลรักฝังใจ
213ศักดิ์สิชล มีโชคแม่ผักบุ้งบ้านดอน
214นพวัตติ์ พิพัฒน์ผลกุลน้ำตาเทียน
215รมิดา กู้โรจนวงศ์Everything I need
216วสุสุกาญจน์ศรีพลแผลที่ใจ
217นิคม สุขกลางเสรีขอพร
218จักรพันธ์ เปรี่ยมสูงเนินจุดอ่อนของฉันอยู่ตรงที่หัวใจ
219ศุภา​พิชญ์​ มา​ละ​แซม​หากความคิดถึง​ฆ่าคนให้ตายได้
220ชลธิดา เพียงตาดวงจันทร์ไม่มี
221พรพิพัฒน์​ เกษม​ศรี​สวมเขา
222นวลพรรณ เอี่ยมตระกูลพูดอีกที
223ทองสอน ภูยังดีฮักน้องคือเก่า ของศิลปิน พรศักดิ์ ส่องแสง
224สุรศักดิ์ บุญอาจความทรงจำ
225สุนิษา เมืองงามมีเธอเป็นเสียงเพลงในใจ
226รพีพรรณ แพทย์พงศ์เรื่องจริง
227ศิริลักษณ์ ชัยวัฒนเมธินJambalaya
228สุนทรี คชชะเพลงน้ำตาดาว ของน้องร้องชื่อ บุษยา รังษี
231กิตติ​พงษ์​ อินทร์​ประเสริฐแหม่มปลาร้า
232ุฑาธิป ไหลล้นกราบเท้าย่าโม
233สมศักดิ์ เอี่ยมพินิจกุลสิ่งสุดท้ายคือเธอ วงฟรีเบริด์
234ทศพล มณีดาแผลรักสลักใจ
235ณัฐณิชา วิทยมาศรัก - ปุ๊ อัญชลี
236สราวุธ ศิริปัญญาโรจน์ความคิด
237สรธัญ ตามประกอบต้องมีสักวัน
230กาพแก้ว มงคลศิริรักสำรอง
239วีรพล แร็กแร็กแอบดี
240ดวงรัตน์ ชัยวัฒนเมธินWhen you say nothing at all
238กาพแก้ว มงคลศิริขอรักคืน
247กาพแก้ว มงคลศิริคือหัตถาครองพิภพ
243กาพแก้ว มงคลศิริป่านฉะนี้
244วรพรรณ รุจิรวนิชHero
242นิธิมา เล็กฟูSet fire to the rain - Adele
246ยลรดี คุ้มกนกกานต์And I Am Telling You I'm Not Going
241วิไลพรรณ นาคะนาทคิดถึง (จันทร์กระจ่างฟ้า)
248ฉัตรชัย พิทักษ์วรรัตน์ขอพบในฝัน
249พิชญพันธ์ น้อยเจริญไม่ใช่เจ้าชาย
250อมตา มาศมาลัยความในใจ (ปริศนา)
251วิทวัส สุระพรลงใจ - BOWKYLION
252ประทุม รองทองหัวใจมีปีก ต้นฉบับคุณจิตติมา เจือใจ
255สมบัติ เจียมสกุลฉันหรือเธอที่เปลี่ยนไป acoustic
256วิไลพรรณ นาคะนาทชาตรี
257ธรรมชาติ แจ้งถิ่นบ้าเพ
258ณัฐวุฒิ ทุมนาหาดหยาดเหงื่อเพื่อแม่
259บุญทิวา เรืองไรรัตนโรจน์หาดสงขลา
267สุชัย วังเลิศลืมเถิดความหลัง
268สุชัย วังเลิศสาวชาวตะวันออก
269เภสัชกรปราโมทย์ ตันวัฒนะนางฟ้าจำแลง
270บรรทม วรสันต์ที่รัก
271วลัย วรสันต์คำรำพัน
273สุชัย วังเลิศอำนาจเงิน
274สุชัย วังเลิศพระเจ้าไม่รับรู้
275ประคอง เกิดศิริเพชรน้ำหนึ่ง
276ฐิตา​รีย์​ ศรีวัฒน​โกศลIn​to​ ​the​ unknown​
279นรินรัตน์ สมพงษ์สัญญากับใจ
280กัญญารัตน์ เจริญธนสว่างไว้ไจได้กา
281วิศรุต ไชยบุดดาเที่ยวไทยกับเธอ
282อรรถชัย อุตสาใจเสน่หา
283ณัฐวรรธน์ วงศ์พชรวัฒน์ด้วยรักและผูกพัน
284กษมพร สมภารกอดฉัน (วารุณี )
285สุทธวีร์ วงแหวนใจฉันเป็นของเธอ บอย พีช แม็กเกอร์
286กรภัทร์ อัชพรชาตรีเจ็บละเนาะ
287กาญจนาพร อินตาสักวัน
288กิ่งกาญจน์ กิติหนังสือเล่มเก่า
289ยุทธนา ถนอมนวลข้าด้อยเพียงดิน
290วิฑูรย์ พรหมปภากรริมฝั่งหนองหาร
291เฉลิมฤทธิ์ จันทร์โสมi need somebody (อยากขอสักคน) - บี้ สุกฤษฎิ์
292อุไรวรรณ หัสเสมรักที่อยากลืม
293นรชน กาวิโจงถึงเธอผู้เป็นดวงใจ
294ประเสริฐ พงษ์สิงห์น้ำตาผัว
295ทศพล พาพิมพ์ลำดวนลืมดง
296ขันทอง สุขสว่างสาวนครชัยศรี
297ณัฐนันท์ สนั่นทุ่งปูไข่ไก่หลง(ชายธง ทรงพล)
298ยลรดี คุ้มกนกกานต์And I am telling you I’m not going
299ธีรเมธ อาวุธเพชรสิ้นสายสัมพันธ์
300พชร อินทรอาษาลงใจ Bowkylion
301ภาวรินทร์ ต้นกัลยาลงใจ
302ธีมาพร เยระบุตรวาฬเกยตื้น
304นวคุณ ไตรวินิจศรีสุขอยากบอกให้รู้
305ศุภวิชญ์ วงศ์วิริยะชัยฝนตกไหม
306วัณณลักษณ์ จ้อยคล้ายชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้
307สุภัสสรา มุทาพรวาฬเกยตื้น
308วันวิสาข์ เก้าเอี้ยนบ้านทรายทอง
310พชรไพลิณ เหลาสิทธิ์ฝน
311ฐิตารีย์ สารบุญ วิธีบอกเลิก
312จีระศักดิ์ โพธิ์เชียงรากยังยิ้มได้ ของคุณ พลพล พลกองเส็ง
313รุจีรัตน์ โชติช่วงสถาพรเหงา - Peach Maker
314อรัญญา ฤกษ์ปิ่นทองรักบ้านทุ่ง
317ปารดา รัชพันธุ์เจ็บนิดเดียว
318ดุจฤดี ยุวรรณะYou needed me
319อุดมศักดิ์ มนตรีแม่-loso
320ปู เนื่องทองหลางแคนลำโขง
321จิรวดี ทูลธรรมเลือกได้ไหม
338ประวีร์ ตั้งรุ่งโรจน์สกุลNever Enough
323จิรวิชญ์ รณรื่นไม่อยู่ในชีวิต แต่อยู่ในหัวใจ
324ณภัสสร อมรวงศ์วณิชคิดแต่ไม่ถึง
325กชพรรณพร เดชาอุปนันท์สกุลสาวเชียงใหม่
326อัครรัฐ นาควารีฝนตกไหม
327ณฐนน สารกองปล่อย
328พวงหยก คำคันธฤทธิ์I love your smile
329ธนพร นุ่มก่วนเพลงน้ำตาน้องเพ็ญ
330ตติ​ภูมิ​ อ่วมเครือ​ผู้ชาย​คน​นี้​กำลัง​หมด​แรง
331อภิชาติ ลาภอุไรเลิศหนึ่งปีที่ทนมาร
332วีระวัฒน์ ส้มศรีเอี่ยมเพลงบัวตูมบัวบาน
333กิตติคุณ สดประเสริฐTo where you are(ครึ่งเพลงหลัง)
334ชุลี​ จันท​มาลา​คนใจหิน
335ฤทธิ์ตะวัน เชยจันทร์ผลิไร้จันทร์
336เจริญวุฒิ บัวสุวรรณเมื่อเขามาฉันจะไป
337เอกพจน์ วงศ์พะเนาขอบคุณแฟนเพลง ยอดรัก สลักใจ
339ทศภูมิ แทนรินทร์ที่ว่าง
340รังสินี พรพาณิชย์พันธุ์ทำไมต้องเป็นฉัน (เพลงประกอบละคร อุ้มรักเกมลวง)
341มนสิชา ยอดกมลสายลม
342Sompop​ kongsupapsiri​น้ำตาแสง​ได้​
343เกียรติศักดิ์ นาคประกอบทหารบกพ่ายรัก
344ปราณี จาตุนิตานนท์สายชล
345ณัฐพงษ์ ขจรศรีชลไผ่แดง
352ภคินี แสงทองคำจำเลยรัก
353อาภรณ์ปรียา บุนนาคบนลานลั่นทม
354จินตนา อุเทนสุตจำได้ไหม
355กัลยา ตันติชัยนุสรณ์ดอกหญ้าในป่าปูน
356คชาชาต จิระสถิตย์คำคน
357บุญล้อม ขจรศรีชลแม่ยอดพธูเมืองแปร
358ญาณิศา หล่อรุ่งโรจน์One night only
359นภาภัทร สวัสดิ์บุรีPart of your world
360วันดี เบ็ญจศิริวรรณTie a yellow ribbon round the old oak tree
362สำคัญ ภูวณิชย์You don't know me
364กาพแก้ว มงคลศิริกว่าเราจะรักกันได้
365วรกมล ไหมเพ็ชรA whole new world
367ณัฏฐณิชา วันทยาอสงไขย - หญิง ธิติกานต์
368ธนชัย เขียวเสนครวญ
370พรพิมล วงษ์ศุขความเจ็บปวด
371บุญฤทธิ์ พงศ์สุวรรณใต้ร่มพระบารมี
372วิลาสินี คูณขุนทดทุกการแจ้งเตือน
373รัชพล โคตร์คันทาYou are my everything
374สมบูรณ์ ศรีเศวตเดือนหงายที่ป่าซาง
376สมบูรณ์ ศรีเศวตคนพิการรัก
377กีรติ โชติภาภรณ์บุพเพสันนิวาส
378เขมมิกา บรรเลงเสนาะSomeone like you
379รัชพล รณกิตติพิสุทธิ์เรา Cocktail
380ณัฐฐา ปลั่งอารีย์โอ่ว ตัว ซือ เหลียน
381จุมพล ฉายวัฒนาหยดน้ำ
382ณิชกุล นวนิธิกุลอย่ากลัว
384ณรงค์ สุรกุลสุดเอื้อมมือถึง
386จำนงค์ สอนจันดาเจ้าน้ำตา
387ธีรเมธ ขำเจริญหวง
388กิจชยา โกศินานนท์ปราสาททราย
390ณัฐกฤตา ฉัตรนันทคุณวิมานดิน
391นวิน สุวรรณผดุงเพื่อเธอตลอดไป
392ฉกาจ​ วิสัย​รอวันฉันรัก​เธอ​
393ธัญลักษณ์ อยู่พันดุงนึกเสียว่าสงสาร
394หทัยชนก สิริศุภโภวาฬเกยตื้น
395เกวลิน เพ็ชรหึงไกลบ้าน
396บังอร พหลแพทย์Superstar
397นิวัฒน์ ระติพงษ์หนุ่มนารอนาง
398สุร​ดา​ สุวรรณ​ทะ​มาลีบัญชา​รัก​
399ณัฐกฤตา ฉัตรนันทคุณวิมานดิน(นันทิดาแก้วบัวสาย)
400สุรีย์ภรณ์ เรืองรังษีหัวใจคนรอ
401นพรุจ ประภาศิริเล่าสู่กันฟัง เบิร์ด ธงไชย
402ณิชากร เจริญกุลฝนตกไหม-Three man down
403มนิศรา ตั้งกิจทวีทรัพย์ความคิด
404นวริศา ธัญโรจน์วิวัฒน์ล่องแม่ปิง
405ธิติพร เนียมชัยภูมิทวงรักฝากลม
407ปู เนื่องทองหลางแก้วใบเก่า
408กฤติญา รุจิภัทรเจริญเรารอเขาลืม
409อนพัช บรรเจิดศิลป์Hello Mama - Taitosmith
410ปู เนื่องหลางแคนลำโขง
412ฤทธิ์นันต์ พงษ์สระพังเพลงบุเรงนองพ่ายรัก - ครูชรินทร์ นันทนาคร
413มีนา อ้วนศิริคืนนี้เมื่อปีกลาย
414พานชนก เอกบูรพากรเจ้าน้ำตา
415วสุ​ธิดา​ สุขสมเพียรจือแน่ใจ
417กำธร ไกรจันทร์Perfect
418ชัยวัฒน์ สิทธิวีระกุลกอดเสาเถียง
419สิรีธร ทิพย์ทำมาทนได้ทุกที
420ณัฐชา โตทองหลางหยาดเพชร
421ทาย ผลาเกตุเฟสกะหายไลน์กะเงียบ
422อนันม์ฏกาญจน์ ภูจันหาภาวนา
423อาคม สุขะหุตรอเธอที่อินทนนท์
424อุดมลักษณ์ ไพรัตนวงศ์อย่าลืมอินทนนท์
425วิทยาธร กะรัตน๋คนนี้จะไม่ไปจากเธอ
427บุญญาพร บุญมาลีส่วนแบ่งที่ไม่เป็นธรรม
428ฉัตรชนก จิตรชื่น ฝนตกไหม - Three Man Down
429ทรงวุฒิ ไชยปัญญายื้อ
430วสุ​ธิดา​ สุขสมเพียรต้องฮักให้สุดใจ
431ธงชัย มิตรชื่นโลกของผึ้ง
432พนม กำลังสอนMy way
433สมทรง ไวศยศิริกุลหากหัวใจมีปีก
434นาย ธัชวินย์ สวนเสริมศักดิ์ฝากเพลงลอยลม
435ธรรมศักดิ์ สงวนพงศ์ขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก
436รัชกฤช เดชาธนะศักดิ์ทั้งรักทั้งเกลียด
437กัญญาณัฐ คังคะศรีอย่าทำให้คิดไกล
438เรืออากาศตรีชนินทร์ สมิงกล้าทัBESAME MUCHO
439ธัญญธร ศรีงามกลับไม่ได้ไปไม่ถึง
440จินตนา อุทยานานนท์จากรัก
441ศศิชา ดวงเกษหงส์ฟ้า
442ทนงศักดิ์ อุทยานานนท?ปทุมมาลย์
443ธิลักษ์ ซาชาร์ลส์ความลับ
444ณัฐวุฒิ เที่ยงสัมพันธ์You raise me up
445นพพล เจริญจำทั้งที่ผิดก็ยังรัก
446สุทธิดา ศรีนวนเพลงวาฬเกยตื้น
446ขวัญเก้า พานิชพงษ์I Have Nothing - Whithey Houston
447ทำนุรัฐ ทับทิมงามเปรต (สัมภเวสี)
448ทนุกุล น้ำเพ็ชร์พระจันทร์สีน้ำเงิน
449ธนภัทร แสงสุขฮักฮ่าง
450ณัฐวดี พวงสุวรรณบัวขาว
451ปธิณี พันธุ์เสือความลับ
452อนิรุทธ์ จันทมูลทะเลใจ
453ประภาศิริ พาวขุนทดAshes-Celine Dion
454มนตรี สาเฉยนักเพลงคนจน
455อิสรา ครองญาติไม่เคย
456ศรินทิพย์ สาระพันธ์ุหนาวตัก
457กัปต์ตินันท์ สกุลวรานันท์I Have Nothing
459ระวิพร แซ่เตี้ยววาฬเกยตื้น
460ณัฏฐ์ชญา ขุนการินทร์หรือฉันคิดไปเอง
461มินร์ทาดา ชมภูทีปคิดถึง - หรั่งร๊อคเคสตา
462จิรภัทร คุ้มกองสุวรรณวาฬเกยตื้น
463อจลาเดช วรเตโชร(W8)-GENE KASIDIT
464ศศิวิมล อนุเศณษฐพงศ์คิดถึงนะ
465กานต์หทัยชนก ขอผลกลางชายเดียวในดวงใจ (สวลี ผกาพันธุ์)
466พิทยารัตน์ สีดำคนที่คุณก็รู้ว่าใคร
467สิทธิชัย สังข์รักษ์บอกสักคำ
468กิตติกร การะมีรักเธอนิรันดร์
469เพชรตระกูล อุทปาAPRIL
470ธีราพร ชาติชนะฮักบ่หวัง หยังตอบแทน
471พลอยพรรณ ดวงตาผาลงใจ
472กมลชนก ทะยะราษฎร์เมื่อคืนฉันฝันว่า
473นิภา คงในสัตย์ริมฝั่งน้ำ
474รัชพล คุ้มกองสุวรรณฝนตกไหม
475กัมพล​ พีระธรณิศร์อยู่เพื่อใคร
476พ.อ.หญิงพิสมัย กันต์นิกูลหวานรัก
477รินรดา เจตน์นอกสายัณห์รัญจวน
478ภัสวรัญชน์ รุ่งเรืองธนาวงศ์คนกล่อมโลก
479วุฒิชัย อิ่มกูลเปรตสัมภเวสี
480วีรากร สุขสุทธิ์รักอันตราย
481พล​กฤต​ สุรพล​ว​ร​ร​ฎ​Truly​
482จุฑา​วดี​ เจต​เจริญ​อารยะ​วันนั้น
483เกศรินทร์ พินิจดวงเขียนฝันไว้ข้างฝา
484กีรนันท์ ธงกระโทกเสน่ห์ลูกทุ่ง
485กีรนันท์ ธงกระโทกเสน่ห์ลูกทุ่ง
486ชลทิศ​ คุณเขตต์นางกวักมหาเสน่ห์
487ชนากานต์ สุขเกษมStuck With U
488จิรัฏฐ์ ภาคินพณิชย์กุลความคิดถึงเชยเชย
489ธรรมปพน ฉิมไทยI don’t wanna change you
490ณัฐปภัสร์ จารุเศรษฐ์กมลสายชล
491ยศธนา ชุ่มชื่นคนที่ไม่ใช่
492บุญฐิตา ราชโหดีSet fire on the rain
493กานติมา แก้วหาญAll i ask - Adele
494นายวสุธา นกพัฒน์ชีวิตลิขิตเอง
495อภิชญา เลิศอร่ามรัตน์ทำไมต้องเธอ
496ภัทรวรรธน์ เจริญชีพรักต้องห้าม
497อัครพล โคตรจันทร์2002 - Anne Marie
498ธเนศ ศรีสวัสดิ์หมากัด
499จักรพรรดิ์ ชอบสมัยคนดีไม่มีวันตาย
500ดำรงชัย บุญทจันทร์หน้าใสใส
501ปัญญา บุญประเสริฐIt's my lift /Bon Jovi paino version
502ยุพาพร อาจวิชัยมันดีกว่าที่คิด
503ปุญญพัฒน์ อธิกเศวตพฤทธิ์เธอคือของขวัญ
504ภัทรา ลาภกิตติพาณิชรัก - เพลงพระราชนิพนธ์
505กุลจิรา หงษ์ทองเพลงนั่งซ้อมเพลงเศร้า
506ปภาวดี เอนกพูนสินสุขผู้แพ้รัก
507รมณ มาลัยเลิศI love you 3000
508สาวิตรี สุ่มคอยอสงไขย
509คารีน่า โบไดทรักเธอให้น้อยลง
510สมเกียรติ ภู่มาลีคืนที่ดาวเต็มฟ้า
511ปทิดา โพธิ์เชียงรากนึกเสียว่าสงสาร
512วิชญาดา ลาทองหม้ายขันหมาก
513กัมพล ไชยแสงเพลง งานแต่งคนจน มนต์แคน แก่นคุณ
514ชลชญา เกษียรรัตนกุลListen - Beyounce’
515ศวิตา ประจวบแสงวาฬเกยตื้น
516พิมพ์พิชชา มานะเสถียรStupid Cupid
517สัญญลักษณ์ ลี้เจริญรักษาอย่าปล่อยมือ
518สมชาย แสนแปลงชีวิตลิขิตเอง
519วิศิษฏ์ ไหมเพ็ชรซมซาน ของวงโลโซ
520ยอดชัย ยั่งยืนป่าลั่น
521พินิจ แสงแก้วจูบไม่หวาน
522ปฏิภาณ อ่อนฉลวยคาถามหานิยม
526เอื้อมพร ขวัญทองคนที่อ้ายบ่เอา
523อภิสรา ช่างสลักแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจ
524จิรวัฒน์ อินทรปัดความจริง - Room39
525วรรณรักษ์ ดีเฉลาเหมือนคนละฝากฟ้า
527ปุญญาดา ผาณิตพจมานWishing you were somehow here again
528บุญฮั่ว ปึงพิพัฒน์ตระกูลน้ำตาร่วงหลังพวงมาลัย
529ศุภกร สุขสุทธิ์You are my everything
530ใจแจ่ม วรรณพัฒน์​She use to be mine
531อัจฉรา มีช้างกล้วยไม้
532พนิต ทิพรสRight Here Waiting for You
533จินดา เจริญศรีYour cheatin heart
534สิรภพ ปุจฉาการลม
535ปัญญา อิงคภากรรักเธอด้วยใจ
536วรกร สุขสุทธิ์น้ำตาลาไทร
537ปราณี พลจันทึกWhy do i love ycu so?
538ชนินันท์ เเทนจ้อยคงคา (still)
539สุปราณี คิดรอบนอกฝันยังไกล ใจยังหนาว ( ต่ายอรทัย)
540ศศิภา ชูเชิดทางผ่าน
541ฐิติชญา สุขเพ็ชร์จะนีคุณไม่รักทำไมไม่บอก
543ยมลภัทร ธนภัทโรดมAt last - Beyonce
544ธรรมนูญ ทองกาลซังนาง
545ณพนรรจ์ ตั้งศิลาถาวรจดหมายฉบับสุดท้าย
546พัทธ​นันท์​ ปิยปรีชานันท์​ฝันเฟื่องเมืองกรุง/คุณพิทยา​ บุณยรัตพันธุ์
547สุทัตตา กิตติดนัยรักษ์Di Da Di (And So The Story Goes)
548โชติกา แอนโกสามโห่สามช่า
549ปริยากร โคตรศาลาพระพุทธเจ้า
550ปาณิสรา ลีวงศ์วรกุลคิด(แต่ไม่)ถึง
551มนตรี มณีแสงหยาดน้ำฝนหยดน้ำตา
552นางสาวศิริมล แสงสะกีเมื่อไหร่ใจก็รอ
553สรวรรธน์ นิลรัตนกุล40km/hr (สี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง)​ -​Terracotta
554วิไลพร กมลสมภพนักร้องบ้านนอก
555กษิดิ์เดช ผลทรัพย์เปรต(สัมภเวสี)
556กิตติกร นาไสยาYou raise me up
557ศักดามารักกันดีกว่า
558โชติกา แอนโกสามโห่สามช่า
559ฐิตาภรณ์ ชื่นขำฉันหรือคือกากี
560ณัฎฐา ประจำเมืองหลานย่าโม
561อจลาเดช วรเตโชร(W8)-GENE KASIDIT
562ทภัทร นาไสยาหัวใจสั่งให้รัก
563จิณัฐ​ตา​ เก​สโร​ดวงดาวแห่งรัก
564นิชาภา นาไสยาไว้ใจได้ก๋า
565พงศธร ศิริดลผู้ติดตาม
566ศิริลักษณ์ ภักคินีสาวนาสั่งแฟน
567จิรัชญา ศรีนุชฝนซาฟ้าใส
568ดำเนิน ศรีนุชเฝ้ารักเฝ้ารอ
569ภานพ จันทร์กระจ่างใกล้รุ่ง
570ด.ญ. พลอยใส นิธิปิติชัย นิทานหิงห้อย
571นาง วิรัญญา แสงสว่างผิดที่เธอ
572นาย กฤติเดช​ จันมณีตอบเธอ
573นาย บุญชู สงนอกคิดฮอดทุกคน
574นาง สมนึก ชูเทียนลั่นทมคืนทุ่ง
575นาย ปัณณทัต ไชยพรรณาเธอผู้ไม่แพ้
576นาย พรชัย (อำพร) บัวสมุทรจงรัก
577น.ส. กาญจนา แคบขุนทดกราบเท้าย่าโม
578น.ส. วิไลพร กมลสมภพนักร้องบ้านนอก
579ด.ช. กษิดิ์เดช ผลทรัพย์เปรต(สัมภเวสี)
580นาย กิตติกร นาไสยาYou raise me up
581นาย ศักดามารักกันดีกว่า
582ด.ญ. พลอยใส นิธิปิติชัย นิทานหิงห้อย
583น.ส. นางสาวศิริมล แสงสะกีเมื่อไหร่ใจก็รอ
584นาง วิรัญญา แสงสว่างผิดที่เธอ
585นาย กฤติเดช​ จันมณีตอบเธอ
586นาย บุญชู สงนอกคิดฮอดทุกคน
587นาง สมนึก ชูเทียนลั่นทมคืนทุ่ง
588นาย ปัณณทัต ไชยพรรณาเธอผู้ไม่แพ้
589นาย พรชัย (อำพร) บัวสมุทรจงรัก
590น.ส. กาญจนา แคบขุนทดกราบเท้าย่าโม
591น.ส. ชนัญชิดา อนันต์ดีใจด้วยนะ
592นาย นรินทร์ คล้ายเกิดแค่คิดถึงกัน
593นาย กฤตบุญ รณรื่นทะเลไม่เคยหลับ
594น.ส. ศิริพร สุขเกษมสุวรรณความรักสีดำ - เทียรี่ คาราบาว
595นาย อาคม​ พยอมแจ่ม​ศรี​คืนนี้​พี่​คอ​ยเจ้า​
596นาย เอกชัย บุญรสศักดิ์กลางหัวใจ (เพลงประกอบละคร รักแลกภพ)
597ด.ญ. วริทธิ์นันท์ จิตต์เสโนชอบแบบนี้
598นาย ชุติเดช พรมแก้วงามลม
599นาง ขนิษฐา ศรีราคาร์ฝากรัก
600น.ส. สุวภัทร ขวัญอ่อนHow for I'll go
Songs_IDSinger_NameSongs_Name
601นาง เริงจิตต์ ชีวะสวัสดิ์น้ำค้างกลางหาว (มัณฑนา)
602นาย สันติยา ทองคำ สองครั้งที่แม่ร้องไห้ (เกษม คมสันต์)
603น.ส. สรัลชณา เพ็ญเดิมพันธ์สายลม
604นาง ลัดดา สอางชัยดอกโศก (เพ็ญศรี พุ่มชูศรี)
605นาย วิศฮ่มสะแบงแทงใจ
606นาย ศักดา ทองพูลเจ้าจอมขวัญ
607ด.ญ. ภาพิมล หิรัญญากรColors of the wind
608น.ส. นิธิชญา มั่นเกษตรกิจthink of me
609ด.ญ. พิชชาอร ปริญญาวิวัฒน์กุลShape of you
610ด.ช. ภัทร รัชตเสรีกุลวาฬเกยตื้น
611ด.ญ. ศันสนีย์ ศรีระคุณสาวเพชรบุรี
612น.ส. จินดารัตน์ สุกใสก้อนหินก้อนนั้น
613นาง กิติมา ยุทธวงศ์Dream of love dream of you ( เทวาพาคู่ฝัน )
614นาย ประพันพงศ์ ฟุ้งสวรรค์คนหัวใจโทรม
615น.ส. ทัศวรรณี อ่อนดีหม้ายขันหมาก
616นาง พรพัฒน์ ชินโชติไม่มีฝีมือ
617น.ส. ปานทิพย์ ปัญจมะวัตแด่คนเคยรัก
618น.ส. ทัศวรรณี อ่อนดีเพลงล้นเกล้าเผ่าไทย
619นาง กัลย์กมล ยวดกระโทกสาวเพชรบุรี
620นาย กฤติเดช​ จันมณี​เปลืองน้ำตา
621นาง ประทีป ปลั่งอารีย์ผู้ชายในฝัน
622น.ส. รุ่งทิวา ทวีเงินขี้เหร่โดนรัก
623นาย มงคล จินดาเวชI will always love you
624น.ส. ณัฐปภัสร์ จารุเศรษฐ์กมลสายชล
625นาย ศิวกร วัดเอกเพียงชายคนนี้(ฉันไม่ใช่ผู้วิเศษ)
626น.ส. ณัฐธิกา เอี่ยมท่าไม้climb every mountain
627น.ส. สุภาพร ทองร้อยชั่งเเพ้ใจ
628น.ส. สมน สถิตยางกูรBack to december
629นาง สุพิชชา สุขมามาเสี่ยงดวง - ฝน ธนสุนทร
630น.ส. สุนันทา​ ซ่อนกลิ่น​หนีห่าง
631นาย ตรีศิลป์ สุกสดดาว - วงพอส
632ด.ญ. สุภัสสรา มุทาพรคนไม่เข้าตา
633น.ส. ภัทราวดี สีสมเตรียมปล่อย Num kala
634นาย พชร มหาภาคย์มงคลPretend
635นาย อัณชยารัศมิ์์​ นพกรธน​วุฒิ​ลม​
636นาย สุรัตน์ ทองสิมาเรือนแพ
637น.ส. สปันนา ยุทธอานันท์Stone cold
638ด.ญ. ธรรมิตาว์ สรไชยสัมฤทธิ์คงคา
639น.ส. แพรรุจิรา โกมลารชุนขี้หึง - silly fools
640นาย เด่นชัย เนื่องภักดีI swear
641น.ส. ทัศนีย์ พลจันทึกฉันรักเธอ
642น.ส. รตนพร ร่มโพธิ์รอเพราะรัก
643นาง พเยาว์ บุญเลิศรัก (พระราชนิพนธ์)
644ด.ญ. ถลัชนันท์​ ทิวากรกฎรักไปทำไม
645นาย เจตริน สุขเสวตAll I Ask
646น.ส. ณัฐญาดา ติดตารัมย์Best Part - Daniel Caesar
647น.ส. ชนัญชิดา แก้วพิมายเกลียดเเฟนเก่าเธอ
648นาย กฤษฎา กมุทมาศลาวดวงเดือน
649นาย รฐนนท์ ตรีวรรณกุลAll of me - John Legend
650นาย วิภู กำเหนิดดีรักเองช้ำเอง
Songs_IDSinger_NameSongs_Name
651นาย พิพัฒน์พงศ์ พุ่มพวงเธอไม่รู้หรอก
652นาย วิฑูรย์ช่วยกอดฉันที
653น.ส. วรวิลัญช์ ตะสันเทียะแด่คนเคยรัก
654ด.ญ. ธีรยา ประสมพงศ์หัวใจสั่งให้รัก
655นาง จินดาพร ฟั่นเพ็งความในใจ
656นาย บัญชา ไชยเหี้ยมคืนลับฟ้า
658นาย สมเกียรติ อินทรปรีชาจดหมายจากแนวหน้า
659น.ส. จิตรลัดดา เขียวแก้วหญิงลั้นลา
660ด.ญ. ปิยธิดา โสรัจจาภินันท์ Into the unknown
661น.ส. เจตนิพิฐ สืบมา ลงใจ
662น.ส. จินตนา เจริญสุขไม่อยากทำให้ลำบากใจ
663นาย วัชระ สุขเพ็ชร์จะนีคาถามหานิยม
664นาย จำนงค์ กิ่งจันทร์จูบไม่หวาน
665นาย สายทอง มูลนามเมาทุกขวดเจ็บปวดทุกเพลง
666ด.ช. ปุณณะภัทร ตรีมาศรักติดไซเรน
667น.ส. จารุวรรณ พังยะอยู่ในใจเสมอ
668นาย จุฬาวัฒน์ กงเพชรอ้ายเก่งกะด้อ
669น.ส. วิภาวรรณ เด่นดวงอย่าปล่อยมือ
670น.ส. กนกอร หอย​ตะคุ​ตีกลับ -​ เฟิร์น​ กัญญา​รัตน์​
671นาย ชัยกฤต สุวรรณมาลีระยะห่าง
672ด.ญ. ชมพูนุท​ เผื่อน​ประไพ​Queen​ of​ mean​
673น.ส. นันทวัน เเท่นนิลหงส์​ฟ้า​
674น.ส. พัชราพร ถนอมมิตรอย่าปล่อยมือ
675น.ส. วรรณชนก มัทธิพันธ์เก็บใจไว้ในลิ้นชัก
676ด.ญ. ปานชีวา มนต์สิริสัญญารักที่ปากช่อง
677นาง ณัฐมณฑณ์ บุญมากIf we hold on together
678นาย วราวุฒิ พงศ์ธนนนท์การเดินทาง
679นาย กฤต ขันทองอามตาwhen the smoke is going down [ scorpions ]
680นาง สุกัญญา โรจน์ประเสริฐปอละเตียงครวญ
681น.ส. ขวัญจิรา ทับสีหงส์ฟ้า
682ด.ญ. ณฐา เล็กสกุลดิลกtake me to your heart
683ด.ญ. ณมน เล็กสกุลดิลกมิกซ์ สาว สาว สาว
684ด.ญ. ฐิติรัตน์​ เชียนจันทึกเปงเคียด
685น.ส. ปราณี ฤกษ์ชัยจากใจแฟนเก่า
686นาย สายรุ้ง ทีเกาะเพลงสวยงามเมืองพิจิตร
687ด.ช. รณกร บุญเที่ยงซมซาน ศิลปิน เสกโลโซ
688นาง โสภาวรรณ มงคลธรรมากุลกล้วยไม้
689ด.ช. ณภัทร ธิยานันท์ขอบคุณแฟนเพลง
690นาย คงกะพัน เพียยุระทนได้ทนไป
691นาย ธนาวุฒิ สิงห์เสริมวงษ์ต้องโทษดาว

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*