No Image

สถาบันดนตรี Music Square

May 30, 2017 Poj1128 0

เราคือสถาบันดนตรีที่มุ่งเน้นทักษะดนตรีด้านการปฏิบัติเป็นหลัก การฝึกซ้อมโดยมีโอกาสได้สัมผัสกับนักร้องหรือนักดนตรีอาชีพที่มีประสบการณ์การแสดงสูง จะทำให้เข้าใจเทคนิคต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการซ้อม ยิ่งซ้อมมาก ก็ยิ่งเข้าใจ ยิ่งเข้าใจก็ยิ่งทำได้ดีขึ้น ยิ่งพัฒนาฝีมือของตัวเองได้อย่างรวดเร็ว การเรียนดนตรีหรือร้องเพลงนั้น มีหลากหลายวัตถุประสงค์ต่างๆ  เช่น เพื่อพัฒนาทักษะของตนเองให้ดียิ่งขึ้น เพื่อการเข้าประกวดแข่งขัน เพื่ออยากเล่นดนตรีเป็นหรือร้องเพลงได้ตามความใฝ่ฝันที่เคยมี รวมถึงการร้องเพลงเพื่องานเข้าสังคมต่างๆ เป็นต้น  เราจึงมุ้งเน้นด้านการแสดงหรือการปฏิบัติได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้เรียน โดยเสริมในส่วนของความรู้หรือทักษะเฉพาะในส่วนที่จำเป็นต่อการแสดงหรือปฏิบัติให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าต้องการเป็นหลัก P erform – เนื่องจากผู้ที่สนใจจะเรียนดนตรีหรือร้องเพลงนั้น มีหลากหลายตามวัตถุประสงค์ต่างๆ  เช่น  เพื่อศึกษาต่อทางด้านสาขาวิชาดนตรี เพื่อพัฒนาทักษะของตนเองให้ดียิ่งขึ้น […]