The YAMAHA Sound To Siam Big Band

วงดนตรี The Yamaha Sound เป็นวงดนตรี Big Band ที่ก่อตั้งขึ้นในช่วงปลายปี พ.ศ.2523 โดย อ.สันทัด สันทัด ตัณฑนันทน์ และคุณไพบูลย์ ปรัชญานุสรณ์ ได้ร่วมกันเขียนโครงการก่อตั้งวงดนตรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และยกระดับวงดนตรีในประเทศไทยให้มีมาตรฐานที่ดีและสนับสนุนให้อาชีพการเล่นดนตรีกว้างขวางมากขึ้น และเมื่อนำเสนอไปยัง บ.สยามกลการ โดย ดร.ถาวร พรประภา และคุณหญิงพรทิพย์ ณรงค์เดช ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงในขณะนั้น มีความสนใจและอนุมัติโครงการแล้ว จึงได้สรรหาหานักดนตรีระดับแนวหน้าของเมืองไทยรวมกับนักดนตรีส่วนหนึ่งของวง CU Band จนได้นักดนตรีเต็มวงใหญ่ จำนวน 40 ชิ้น พร้อมนักร้องประสานเสียงอีก 6 คน และได้ออกแสดงครั้งแรกในงานแข่งขันอิเล็คโทรนระหว่างชาติของ SOUTHEAST ASIA ELECTRONE FESTIVAL’80 ที่โรงแรมดุสิตธานี  จากนั้นมาวงดนตรี The Yamaha Sound Pop Orchrestra ก็ได้ออกแสดงในงานสำคัญต่างๆ เรื่อยมา เช่น

  • งานมหกรรมเพลงนานาชาติเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางด้านดนตรีของกลุ่มประเทศอาเซี่ยน
  • งานประกวดเพลงและบันทึกเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • งานประกวดเพลงและบันทึกเสียงครบรอบ 50 ปีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • งานประกวดบทเพลงไทยแลนด์ป๊อปปูล่าเฟสติวัล ของสยามกลการมิวสิคฟาวน์เดชั่น
  • งานฉลอองครบรอบ 15 ปี ของการจัดทำสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

วงดนตรี The Yamaha Sound ดำเนินมาถึงสิ้นปี พ.ศ.2536 ก็ต้องจบลง แผนกวงดนตรีถูกยุบฝ่าย เนื่องจากเหตุผลทางธุรกิจ นักดนตรีส่วนหนึ่งไปเริ่มต้นใหม่กับวงดนตรีเฉลิมราชย์ บางส่วนแยกไปทำธุรกิจส่วนตัวหรือไปทำงานตามบริษัทเอกชนต่างๆ จนเวลาล่วงผ่านไป 23 ปี หรือในปี พ.ศ.2559 กลุ่มนักดนตรี The Yamaha Sound และกลุ่มนักร้องประกวดจากสยามกลกการ หรือ Thailand Singing Contest (TSC) จึงได้รวมตัวกันจัดงานคอนเสิร์ดครั้งแรก โดยใช้ชื่องานว่า TSC Reunion 2016 และคอนเสิร์ด My Family 2017 ในปีต่อมา จากนั้น ในปี พ.ศ.2561 กลุ่มนักดนตรี The Yamaha Sound ซึ่งเห็นคุณค่าของบทเพลงแต่งใหม่จากการประกวดบทเพลง Thai Pop และ Siam Pop จึงได้จัดคอนเสิร์ดขึ้นในวันที่ 3 พ.ย.2561 โดยใช้ชื่อคอนเสิร์ดว่า The Legend of Thai Pop และใช้ชื่อวงดนตรีใหม่ว่า Siam Big Band เป็นต้นไป

Musicians Profile (ประวัตินักดนตรี)

ชื่อ - นามสกุลเครื่องดนตรีประจำตัวอดีตปัจจุบัน
ดร.ไพบูลย์ ปรัชญานุสรณ์Trumpetผู้จัดการวง The Yamaha Soundเจ้าของ ร.ร.ดนตรียามาฮ่า หลายสาขา และเจ้าของ The Piano Resort
ทรงวุฒิ จรูญเรืองฤทธิ์PianoProducer อัลบั้มเพลง "เยื่อไม้" ทุกชุดนักแต่งเพลง นักเรียบเรียงเสียงประสาน และนักดนตรีประจำวงดนตรีเฉลิมราชย์
เจน เฉลยธิติกายBassนักดนตรีวง Pink Panterครูพิเศษสอนดนตรีที่ ม.สวนสุนันทา และเป็นนักดนตรีประจำวงดนตรีกาญจนะผลิน
สำรอง พูนทวีTrumpetLead Trumpet วง BEC.นักดนตรีประจำวงดนตรีเฉลิมราชย์
วีระชัย เขียวขจีDrumsมือกลองวง The Yamaha Soundนักดนตรีประจำวงดนตรีเฉลิมราชย์
พันธุ์ชาติ ทัศนพันธุ์Drumsอดีตมือกลองและ Percussion วง The Yamaha Soundอาชีพอิสระ
นภดล ทัศครGuitarมือกีตาร์วง The Yamaha Soundอาชีพอิสะ
วิจิตร์ จิตรรังสรรค์Tromboneผู้เรียบเรียงเสียงประสาน วงดนตรี The Yamaha Soundผู้เรียบเรียงเสียงประสานประจำวงดนตรีเฉลิมราชย์
วิศิษฎ์ จิตรรังสรรค์Trumpetผู้จัดการฝ่ายขายเครื่องดนตรี Brass ของ Yamahaอาจารย์พิเศษด้านดนตรีสากลประจำมหาวิทยาลัยมหิดล
คาม ภวภูตานนท์Trumpetนักดนตรีวง The Yamaha Soundหัวหน้าวงดนตรี KBand และนักดนตรีวงเฉลิมราชย์
ยงยุทธ มีแสงTrumpetนักดนตรีวง The Hot Pepperนักดนตรีประจำวงดนตรีเฉลิมราชย์
ธนพจน์ ภูมิภักด์Guitarนักดนตรีวง The Yamaha Soundนักดนตรีวง BSO
ชิรสาร บังใบKeyboardนักดนตรีวง The Yamaha Soundอาชีพอิสระ
สมภพ พึ่งปรีดาTrumpet และ Pianoนักดนตรีวง The Yamaha Soundนักดนตรีประจำวงดนตรีเฉลิมราชย์
ประสม เกตุภรณ์Trumpet และ Keyboardนักดนตรีวง The Yamaha SoundProducer อิสระ
กัณชิง เทพหัสดินทร์ ณ อยุธยาTrumpetนักดนตรีวง The Yamaha Soundอาชีพอิสระด้านการทำสื่อและ Content
สมชัย วงศ์นวชาตTrumpetหัวหน้าวง TU-Bandทนายความ
วรพจน์ วชิรพรพงศาTromboneนักดนตรีวง The Yamaha Soundลูกจ้างเอกชน บริษัท 3BB และ หัวหน้าวงดนตรี Siam Big Band
สมยศ โพธิ์งามTromboneนักดนตรีวง The Yamaha Sound และ The Hot Chiliเจ้าของธุรกิจ
สายัณต์ สุขดวงTromboneนักดนตรีวงทหารเรือนักดนตรีประจำวงดนตรีเฉลิมราชย์
ประพัฒน์ ตันศนีTromboneหัวหน้าวง CU-Bandลูกจ้างเอกชน ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายไอที
บุญมาศ ทองสุขTrumpetหัวหน้าวงดนตรี The Yamaha Sound และวงวาทินีอาชีพอิสระ
กมล เหล่าคำAlto Saxophoneนักดนตรีวง The Yamaha Soundครูสอนดนตรีที่ จ.ขอนแก่น
มณฑล กลับประทุมAlto Saxophoneหัวหน้าวงดนตรี ธ.กรุงเทพนักดนตรีประจำวง กาญจนะผลิน
สมชาย เพี้ยวสำอางTenor Saxophoneนักดนตรีประจำวง The Yamaha Soundนักดนตรีประจำวงดนตรีเฉลิมราชย์
เริงสรรค์ ปัญจพิสิฐTenor Saxophoneนักดนตรีประจำวง The Yamaha Soundอาชีพอิสระ และซ่อมเครื่องดนตรี Woodwind
ชอบ เกื้อกิจSaxophoneนักดนตรีประจำวง The Yamaha Soundนักดนตรีประจำวงดนตรีเฉลิมราชย์
อดิศัย เอี่ยมตาลSaxophoneนักดนตรีประจำวง The Yamaha Soundเกษียณราชการ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*