No Image

Thailand Singing Contest

May 28, 2017 Poj1128 2

การประกวดร้องเพลงของสยามกลการมิวสิคฟาวน์เดชั่น แต่เดิมนั้นมีการประกวดร้องเพลงระดับประเทศ ภายใต้ชื่อ นิสสัน อวอร์ด และระดับยุวชน ยามาฮ่า อวอร์ด หรือที่เรียกว่าการประกวดร้องเพลง สยามกลการ ภายใต้การดูแลของคุณหญิงพรทิพย์ ณรงค์เดช โดยภายใต้ชื่อเดิมนั้นได้สร้างนักร้องระดับประเทศหลายคนที่มีผลงานดังถึงปัจจุบัน เช่น ธงไชย แมคอินไตย์ เริ่มต้นมาจากเวทีสยามกลการเช่นกัน นอกจากนั้นเวทีนี้ยังสร้างศิลปินดังหลายคน ดังนี้ อรวี สัจจานนท์ (นักร้องดีเด่นประเภทเพลงไทยสากล พ.ศ. 2526) รวิวรรณ จินดา (นักร้องยอดเยี่ยมประเภทเพลงสากล […]

No Image

The YAMAHA Sound To Siam Big Band

May 28, 2017 Poj1128 0

วงดนตรี The Yamaha Sound เป็นวงดนตรี Big Band ที่ก่อตั้งขึ้นในช่วงปลายปี พ.ศ.2523 โดย อ.สันทัด สันทัด ตัณฑนันทน์ และคุณไพบูลย์ ปรัชญานุสรณ์ ได้ร่วมกันเขียนโครงการก่อตั้งวงดนตรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และยกระดับวงดนตรีในประเทศไทยให้มีมาตรฐานที่ดีและสนับสนุนให้อาชีพการเล่นดนตรีกว้างขวางมากขึ้น และเมื่อนำเสนอไปยัง บ.สยามกลการ โดย ดร.ถาวร พรประภา และคุณหญิงพรทิพย์ ณรงค์เดช ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงในขณะนั้น มีความสนใจและอนุมัติโครงการแล้ว จึงได้สรรหาหานักดนตรีระดับแนวหน้าของเมืองไทยรวมกับนักดนตรีส่วนหนึ่งของวง […]