กิจกรรม

ที่ภาพกิจกรรมฟังเพลง / ดูภาพวันที่แสดง
1Concert TSC Reunion Charity (2016)Songs1-2 October 2016
2ร้องเพลงถวายความอาลัยในหลวง ร.๙ (สยามกลการ)Slide28 October 2016
3นบพระภูมิบาล บุญดิเรกเจ้าจอมไทย (ศูนย์วัฒนธรรมฯ)Songs24 November 2016
4เลี้ยงอาหารเด็ก (บ้านราชาวดีหญิงและบ้านเด็กพญาไท)Slide18 January 2016
5World Wine Jazz Party - เขาใหญ่ (2016)Slide04 February 2017
6Concert TSC My Family (2017)Songs09 September 2017
7Concert The Legend of Thai Pop. (2018)Songs10 November 2018
8Concert Movies Sound On The Stage (2019)Songs21 July 2019
9Singing Contest For SHA Tourism Routes (2020)Application1 Jun - 30 june 2020
10