Siam Music Club

รายชื่อนักร้องและนักดนตรี (นักร้องที่ได้รับรางวัล TSC Awards)

ที่ชื่อนามสกุลชื่อเล่นตำแหน่ง / ประเภเพลงประกวด ปี พ.ศ.
1เจิน เจินบุญสูงเนินเจินนักร้องไทยสากลดีเด่น2527
2กันยารัตน์กุยสุวรรณปูนักร้องยอดเยี่ยม2533
3เกลดีล่าเกลนักร้องสากลยอดเยี่ยม2529
4ขวัญฉัตร์กีรติยศโยธินเกศนักร้องดีเด่น 2536
5จักรินพรหมมินทร์ต้อยนักร้อง 2534
6ฉัตรชัยชินินทรปี๊ดนักร้องสากลดีเด่น2528
7อนันตืเข็มทองเข็มนักร้องดีเด่น2529
8ชนัดดาพ่วงเสมาเมรีนักร้อง2533
9ชนาสินชำนาญทัศน์อั๋นนักร้อง2536
10ณัฏฐ์ชวัลภักดีวิจิตรหนึ่งนักร้องดีเด่น2533
11ทวีพรเต็งประทีปวีนักร้อง2534
12อนุทินสุขเที่ยงนักร้อง2527
13ธนายุทธรักธรรมบอยนักร้อง2535
14ธันวาเสถียรปถิรณกรณ์อ๊อดนักร้องดีเด่น2530
15เธียรชัยสุขเที่ยงเธียรนักร้องดีเด่น2536
16นนทิยาจิวบางป่าเจี๊ยบนักร้องยอดเยี่ยม2531
17นพ.วิภูกำเหนิดดีหมอนักร้องยอดเยี่ยม2536
18นภาดาสุขกฤตพานักร้องดีเด่น2536
19นรอรรถจันทร์กล่ำนกนักร้องดีเด่น2535
20อัจฉราวงษ์ไทยจิ๋มนักร้องไทยสากลดีเด่น2526
21เบ็ญจรัตน์ห่วงทองDollyนักร้องสากลดีเด่น2527
22ปวีย์ธิดาจิรนนท์อมรชัยไอย์นักร้อง2535
23พนิดาธัญญมงคลพงษ์ก๊องนักร้องดีเด่น2534
24พรทิพย์สนมะเริงทิพย์นักร้องดีเด่น2534
25พัชรีบูรณปัทมะยุ้ยนักร้อง2532
26มนตรีแพร่สิริพุฒิพงษ์แจ๊คนักร้องดีเด่น2533
27มฬจสื่อรุ่งเรืองครูไก่นักร้อง2533
28โยธนัฎเสมาทองเอ๊ะนักร้องดีเด่น2535
29รวิวรรณจินดาอุ้ยนักร้องยอดเยี่ยม2527
30รุ่งรัตน์กุยสุวรรณกุ้งนักร้อง2536
31วิรัชปัณฑวังกูรตุ้มนักร้องสากลยอดเยี่ยม2526
32ศรัณย์คุ้งบรรพตโน้ตนักร้องยุวชนยอดเยี่ยม2534
33สบชัยไกรยูรเสนฟอร์ดนักร้อง2536
34วรภัทรวิทโยภาศปอนักร้อง2533
35สมาสวยสดปี๊ดนักร้องยอดเยี่ยม2535
36สุชัญญ์ญานรปฏิพทธิ์บีนักร้อง
37สุนทรีย์จวบสมัยอี๊ดนักร้องไทยสากลยอดเยี่ยม2526
38อริยาประทุมทิพย์อุ้มนักร้องดีเด่น2534
39อิสริยาคูประเสริฐหนึ่งนักร้องสากลยอดเยี่ยม2526
40กนกทิพย์จันทร์เรืองนกนักร้องดีเด่น2533
41อุดมขจรศรีชลยิ้มนักร้อง2533
42พจน์รัตติกาลชะอุ่มงามพจน์นักร้อง2529
43สุวัฒนามณีกิ่งนักร้อง2533
44รักษิตาโคลัมเบรสหยอดนักร้อง2537
45อรวีสัจจานนท์เล็กนักร้องดีเด่น2526
46วิศรุตาทับแสงแอมมี่นักร้องดีเด่น2537
47ธัญวัลย์รุ่งเรืองธนันต์ต้อมนักร้อง2536
48วรรณิภาวงศ์จารุกรจิ๋วนักร้องดีเด่น2536
49พัชรีบูรณปัทมะยุ้ยนักร้อง2532
50ทา ทายังทา ทานักร้องยุวชนยอดเยี่ยม2535
51อำนาจนิลไพรหนุ่มนักร้อง2532
52พรทิพย์แพร่สิริพุฒิพงษ์หนิงนักร้อง2534
53กุลวดีเวกชาลิกานนเอนักร้องไทยสากลดีเด่น2528
54สุทธินันท์จันทระหนึ่งนักร้องไทยสากลดีเด่น2528
55จารุณีนาอาจน้อยนักร้องสากลดีเด่น2528
56ศราเอี่ยมไอฟีนนักร้องดีเด่น2532
57ศิริพรอยู่ยอดตั๊กนักร้องดีเด่น2532
58นงนุชสมบูรณ์เจเน็ตเขียวนักร้องดีเด่น2533
59อัญชุลีบัวแก้วไก่นักร้องยอดเยี่ยม2532
60สิริพรศรียานนท์เก่งนักร้องยอดเยี่ยม2534
61อุสนายุวจิตติอวบนักร้องไทยสากลยอดเยี่ยม2528
62เกษรพละกุญชรนักร้องยอดเยี่ยม2528
63สุวิธัชธนาสว่างกุลเม้งนักร้องยอดเยี่ยม2530
64ธงไชยแมคอินไตย์เบิร์ดนักร้องดีเด่น2529
65ม.ล.สราลีกิติยากรน้ำผึ้งนักร้องดีเด่น2529
66เสาวนิตย์นวพันธ์กบนักร้องดีเด่น2532
67นันทนาบุญหลงแอนนักร้องดีเด่น2530
68เกศราปรีดาสุริยชัยเกศนักร้องดีเด่น2536
69ทัชพงษ์ลีลาจริยาธรรมขาวนักร้องดีเด่น2530
70ศศิวิมลฉัตรวิไลนักร้องยอดเยี่ยม2538
71ปนัดดาเรืองวุฒินักร้องดีเด่น2538
72ประไพพรรณสังข์จันทร์หนุ่ยนักร้องดีเด่น2531
73จันทราไกรสังข์นักร้องดีเด่น2531
74วัฒนาวรรณ โรจนศักดิ์นักร้องดีเด่น2531
75นิตยาบุญสูงเนินนักร้อง2529
76พรพรรณชุณหชัยเจนนิเฟอร์ คิ้มนักร้อง2536
77กาญจนาแก้วจุมพลนักร้องยอดเยี่ยม2537
78สุมิตรามีสุวรรณ์นักร้องดีเด่น2528
79อนิรุทธณ สงขลานักร้องดีเด่น2528
80สิทธิโชติแย้มดีนักร้องยอดเยี่ยม2527
81กมลเหล่าคำโยนักดนตรี Alto Sax.
82คามภวภูตานนท์คามนักดนตรี Trumpet
83เจนเฉลยกายเจนนักดนตรี Bass
84ชอบเกื้อกิจชอบนักดนตรี Baritone Sax.
85ตวิษจิตรรังสรรค์ตวิษนักดนตรี Baritone Sax.
86ทรงวุฒิจรูญเรืองฤทธ์จู๊ดนักดนตรี Piano
87ธนพจน์ภูมิภักดิ์จอห์นนักดนตรี Guitar
88นภดลทัศครโจ้นักดนตรี Guitar
89อนุพงษ์อมาตยกุลอนุพงษ์นักดนตรี Trombone
90ประสมเกตุภรณ์สมนักดนตรี Trumpet
91ไพบูลย์ปรัชญานุสรณ์ฝูงผู้จัดการวงดนตรี
92ภูษิตไล้ทองแต๋งนักดนตรี Alto Sax.
93วรพจน์วชิรพรพงศาพจน์นักดนตรี Trombone
94วิจิตร์จิตรรังสรรค์จิ้งนักดนตรี Trombone
95วิศิษฏ์จิตรรังสรรค์เท้งนักดนตรี Trumpet
96วีระชัยเขียวขจีหนวดนักดนตรี Drums
97สมชายเพี้ยวสำอางค์เพี้ยวนักดนตรี Tenor Sax.
98สมภพพึ่งปรีดาหมูนักดนตรี Trumpet
99สมยศโพธ์งามยศนักดนตรี Trombone
100สำรองพูนทวีรองนักดนตรี Trumpet
101อดิศัยเอี่ยมตาลต๋องนักดนตรี Baritone Sax.
102สันทัดตัณฑนันต์อ.ตันผู้บริหาร
103สายันต์ยันต์นักดนตรี Trombone
104พันธุ์ชาติทัศนพันธุ์เล็กนักดนตรี Drums
105อรุณกรณ์ชัยสุบรรณกนกเสี่ยวนักดนตรี Trombone
106ชิรสารบังใบป้อมนักดนตรี Keyboard
107บุญมาศทองสุกหนอนนักดนตรี Trumpet
108กิตติศรีเปารยะตินักดนตรี Trombone
109กัณชิงเทพหัสดินทร์ ณ อยุธยาฉิงนักดนตรี Trumpet
110ยงยุทธมีแสงยุทธนักดนตรี Trumpet
111สมชัยวงศ์นวชาตติ่งนักดนตรี Trumpet
112ประพัฒน์ตัณตราภรหมอนักดนตรี Trombone

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*