web analytics

ทำเนียบวง

ที่ชื่อนามสกุลชื่อเล่นตำแหน่ง / ประเภทปี พ.ศ.
1เจิน เจินบุญสูงเนินเจินนักร้องไทยสากลดีเด่น2527
2กันยารัตน์กุยสุวรรณปูนักร้องยอดเยี่ยม2533
3เกลดีล่าเกลนักร้องสากลยอดเยี่ยม2529
4ขวัญฉัตร์กีรติยศโยธินเกศนักร้องดีเด่น 2536
5จักรินพรหมมินทร์ต้อยนักร้อง 2534
6ฉัตรชัยชินินทรปี๊ดนักร้องสากลดีเด่น2528
7อนันตืเข็มทองเข็มนักร้องดีเด่น2529
8ชนัดดาพ่วงเสมาเมรีนักร้อง2533
9ชนาสินชำนาญทัศน์อั๋นนักร้อง2536
10ณัฏฐ์ชวัลภักดีวิจิตรหนึ่งนักร้องดีเด่น2533
11ทวีพรเต็งประทีปวีนักร้อง2534
12อนุทินสุขเที่ยงนักร้อง2527
13ธนายุทธรักธรรมบอยนักร้อง2535
14ธันวาเสถียรปถิรณกรณ์อ๊อดนักร้องดีเด่น2530
15เธียรชัยสุขเที่ยงเธียรนักร้องดีเด่น2536
16นนทิยาจิวบางป่าเจี๊ยบนักร้องยอดเยี่ยม2531
17นพ.วิภูกำเหนิดดีหมอนักร้องยอดเยี่ยม2536
18นภาดาสุขกฤตพานักร้องดีเด่น2536
19นรอรรถจันทร์กล่ำนกนักร้องดีเด่น2535
20อัจฉราวงษ์ไทยนักร้องไทยสากลดีเด่น2526
21เบ็ญจรัตน์ห่วงทองDollyนักร้องสากลดีเด่น2527
22ปวีย์ธิดาจิรนนท์อมรชัยไอย์นักร้อง2535
23พนิดาธัญญมงคลพงษ์ก๊องนักร้องดีเด่น2534
24พรทิพย์สนมะเริงทิพย์นักร้องดีเด่น2534
25พัชรีบูรณปัทมะยุ้ยนักร้อง2532
26มนตรีแพร่สิริพุฒิพงษ์แจ๊คนักร้องดีเด่น2533
27มฬจสื่อรุ่งเรืองครูไก่นักร้อง2533
28โยธนัฎเสมาทองเอ๊ะนักร้องดีเด่น2535
29รวิวรรณจินดาอุ้ยนักร้องยอดเยี่ยม2527
30รุ่งรัตน์กุยสุวรรณกุ้งนักร้อง2536
31วิรัชปัณฑวังกูรตุ้มนักร้องสากลยอดเยี่ยม2526
32ศรัณย์คุ้งบรรพตโน้ตนักร้องยุวชนยอดเยี่ยม2534
33สบชัยไกรยูรเสนฟอร์ดนักร้อง2536
34วรภัทรวิทโยภาศปอนักร้อง2533
35สมาสวยสดปี๊ดนักร้องยอดเยี่ยม2535
36สุชัญญ์ญานรปฏิพทธิ์บีนักร้อง
37สุนทรีย์จวบสมัยอี๊ดนักร้องไทยสากลยอดเยี่ยม2526
38อริยาประทุมทิพย์อุ้มนักร้องดีเด่น2534
39อิสริยาคูประเสริฐหนึ่งนักร้องสากลยอดเยี่ยม2526
40กนกทิพย์จันทร์เรืองนกนักร้องดีเด่น2533
41อุดมขจรศรีชลยิ้มนักร้อง2533
42พจน์รัตติกาลชะอุ่มงามพจน์นักร้อง2529
43สุวัฒนามณีกิ่งนักร้อง2533
44รักษิตาโคลัมเบรสหยอดนักร้อง2537
45อรวีสัจจานนท์เล็กนักร้องดีเด่น2526
46วิศรุตาทับแสงแอมมี่นักร้องดีเด่น2537
47ธัญวัลย์รุ่งเรืองธนันต์ต้อมนักร้อง2536
48วรรณิภาวงศ์จารุกรจิ๋วนักร้องดีเด่น2536
49พัชรีบูรณปัทมะยุ้ยนักร้อง2532
50ทา ทายังทา ทานักร้องยุวชนยอดเยี่ยม2535
51อำนาจนิลไพรหนุ่มนักร้อง2532
52พรทิพย์แพร่สิริพุฒิพงษ์หนิงนักร้อง2534
53กุลวดีเวกชาลิกานนเอนักร้องไทยสากลดีเด่น2528
54สุทธินันท์จันทระนักร้องไทยสากลดีเด่น2528
55จารุณีนาอาจน้อยนักร้องสากลดีเด่น2528
56ศราเอี่ยมไอฟีนนักร้องดีเด่น2532
57ศิริพรอยู่ยอดตั๊กนักร้องดีเด่น2532
58นงนุชสมบูรณ์เจเน็ตเขียวนักร้องดีเด่น2533
59อัญชุลีบัวแก้วนักร้องยอดเยี่ยม2532
60สิริพรศรียานนท์เก่งนักร้องยอดเยี่ยม2534
61อุสนายุวจิตติอวบนักร้องไทยสากลยอดเยี่ยม2528
62เกษรพละกุญชรนักร้องยอดเยี่ยม2528
63สุวิธัชธนาสว่างกุลเม้งนักร้องยอดเยี่ยม2530
64ธงไชยแมคอินไตย์เบิร์ดนักร้องดีเด่น2529
65ม.ล.สราลีกิติยากรน้ำผึ้งนักร้องดีเด่น2529
66เสาวนิตย์นวพันธ์กบนักร้องดีเด่น2532
67นันทนาบุญหลงแอนนักร้องดีเด่น2530
68เกศราปรีดาสุริยชัยเกศนักร้องดีเด่น2536
69ทัชพงษ์ลีลาจริยาธรรมขาวนักร้องดีเด่น2530
70ศศิวิมลฉัตรวิไลนักร้องยอดเยี่ยม2538
71ปนัดดาเรืองวุฒินักร้องดีเด่น2538
72ประไพพรรณสังข์จันทร์นักร้องดีเด่น2531
73จันทราไกรสังข์นักร้องดีเด่น2531
74วัฒนาวรรณ โรจนศักดิ์นักร้องดีเด่น2531
75นิตยาบุญสูงเนินนักร้อง2529
76พรพรรณชุณหชัยเจนนิเฟอร์ คิ้มนักร้อง2536
77กาญจนาแก้วจุมพลนักร้องยอดเยี่ยม2537
78สุมิตรามีสุวรรณ์นักร้องดีเด่น2528
79อนิรุทธณ สงขลานักร้องดีเด่น2528
80สิทธิโชติแย้มดีนักร้องยอดเยี่ยม2527
1กมลเหล่าคำโยนักดนตรี Saxophone
2คามภวภูตานนท์คามนักดนตรีสมทบ Trumpet
3เจนเฉลยกายเจนนักดนตรี Bass
4ชอบเกื้อกิจชอบนักดนตรี Saxophone
5ตวิษจิตรรังสรรค์ตวิษนักดนตรีสมทบ Saxophone
6ทรงวุฒิจรูญเรืองฤทธ์จู๊ดนักดนตรี Piano
7ธนพจน์ภูมิภักดิ์จอห์นนักดนตรี Guitar
8นภดลทัศครโจ้นักดนตรี Guitar
9อนุพงษ์อมาตยกุลอนุพงษ์นักดนตรีสมทบ Trombone
10ประสมเกตุภรณ์สมนักดนตรี Trumpet
11ไพบูลย์ปรัชญานุสรณ์ฝูงผู้จัดการวงดนตรี
12ภูษิตไล้ทองแต๋งนักดนตรี Saxophone
13วรพจน์วชิรพรพงศาพจน์นักดนตรี Trombone
14วิจิตร์จิตรรังสรรค์จิ้งนักดนตรี Trombone
15วิศิษฏ์จิตรรังสรรค์เท้งนักดนตรี Trumpet
16วีระชัยเขียวขจีหนวดนักดนตรี Drums
17สมชายเพี้ยวสำอางค์เพี้ยวนักดนตรี Saxophone
18สมภพพึ่งปรีดาหมูนักดนตรีสมทบ Trumpet
19สมยศโพธ์งามยศนักดนตรี Trombone
20สำรองพูนทวีรองนักดนตรี Trumpet
21อดิศัยเอี่ยมตาลต๋องนักดนตรี Saxophone
22สันทัดตัณฑนันต์อ.ตันผู้บริหาร
23สายันต์ยันต์นักดนตรี Trombone สมทบ
24พันธุ์ชาติทัศนพันธุ์เล็กนักดนตรี Drums
25อรุณกรณ์ชัยสุบรรณกนกเสี่ยวนักดนตรี Trombone
26ชิรสารบังใบป้อมนักดนตรี Piano
27บุญมาศทองสุกหนอนนักดนตรี Trumpet
28กิตติศรีเปารยะตินักดนตรี Trombone
29กัณชิงเทพหัสดินทร์ ณ อยุธยาฉิงนักดนตรีสมทบ Trumpet
30ยงยุทธมีแสงยุทธนักดนตรีสมทบ Trumpet
31สมชัยวงศ์นวชาตติ่งนักดนตรีสมทบ Trumpet
32ประพัฒน์ตัณตราภรหมอนักดนตรีสมทบ Trombone