กิจกรรม

ที่ภาพกิจกรรมฟังเพลง / ดูภาพวันที่แสดง
1Concert TSC Reunion Charity (2016)Songs1-2 October 2016
2ร้องเพลงถวายความอาลัย ในหลวง ร.๙ (หน้าตึกสยามกลการ)Slide28 October 2016
3นบพระภูมิบาล บุญดิเรกเจ้าจอมไทย (ศูนย์วัฒนธรรมฯ)Songs24 November 2016
4เลี้ยงอาหารเด็ก (บ้านราชาวดีหญิงและบ้านเด็กพญาไท)Slide18 January 2016
5WORLD WINE JAZZ - เขาใหญ่ (2017)Slide04 February 2017
6TSC My Family (2017)Songs09 September 2017
7The Legend of Thai Pop. (2018)Songs10 November 2018
8Movies Sound On The StageSongs21 July 2019
91 Jun - 30 june 2020
10