กิจกรรม

ที่ภาพกิจกรรมฟังเพลง / ดูภาพวันที่แสดง
1Concert TSC Reunion Charity (2016)Songs1-2 October 2016
2ร้องเพลงถวายความอาลัยในหลวง ร.๙ ตึกสยามกลการSlide28 October 2016
3นบพระภูมิบาล บุญดิเรกเจ้าจอมไทย (ศูนย์วัฒนธรรมฯ)Songs24 November 2016
4เลี้ยงอาหารเด็ก (บ้านราชาวดีหญิงและบ้านเด็กพญาไท)Slide18 January 2016
5WORLD WINE JAZZ - เขาใหญ่ (2017)Slide04 February 2017
6TSC My Family (2017)Songs09 September 2017
7The Legend of Thai Pop. (2018)Songs10 November 2018
8Movies Sound On The StageSongs21 July 2019
9ประกวดร้องเพลง Singing For SHA Tourism Routes>แบบฟอร์มใบสมัคร1 Jun - 30 june 2020
10